Set for final installation for urinal

Mã sản phẩm
38386000
Mã vạch
4005176288487
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • concealed or external installation
 • CE approved
 • radar detector
 • control unit
 • operating voltage 230 V AC, 50 Hz,
  3.2 VA
 • adjustable flow time 1 - 12 sec
 • control display
 • solenoid valve DN 15
 • dirt strainer
 • without roughing-in set radar electronic
  or roughing-in set radar external
 • without tiling set

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Control unit 42227000
2 Transformer 42278000
3 Solenoid valve 43828000
4 Radar control unit 42228000
5 Infra-red remote control 36206000*
6 Extention cable 36157000*