Roughing-in-set radar electronic

Mã sản phẩm
38387000
Mã vạch
4005176288494
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • for final installation set radar electronic
 • concealed or external installation
 • box for concealed installation for
  radar detector 120 x 68 x 120 mm
 • control unit - installation box
  200 x 104 x 210 mm
 • protecting block
 • water group
 • stop valve and flush elbow

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Transformer connecting box 42279000
2 Isolating valve 42226000
3 Screw union 43263000
4 Extention cable 36157000*