Pneumatic push button actuation

Mã sản phẩm
38771000
Mã vạch
4005176848551
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • for dual flush or start & stop actuation
  • Ø 48 mm
  • in combination with bath furniture or
    removable claddings for cistern
    inspection
  • for material thickness from 18 -24 mm
  • pneumatic hose 600 mm
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Push button and escutcheon 42311PI0
2 Nipple 4227100M
3 Tubes 42775000