Inlet connecting set

Mã sản phẩm
37044000
Mã vạch
4005176160776
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • for urinal bowls with inlet from back
  • connector Ø 33.5 - 38 mm

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lip seal 4387500M
2 Admission Sleeve 43891000