Flush pipe, concealed

Mã sản phẩm
43908000
Mã vạch
4005176160257

Mô tả Sản phẩm

  • complete for concealed cisterns
  • with polystyrine insulation and protective cover
  • length 280 mm

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Seat washer 4388000M