Flush pipe

discontinued
Mã sản phẩm
37109000
Mã vạch
4005176141737
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • for WC flush valve
  • Ø 28 x 26 mm
  • 600 x 200 mm
  • straight
  • brass
  • flush pipe fixing device
  • offset 35 mm
  • for distance to the wall from 15 - 85 mm
  • connector

Thông tin kỹ thuật