Fixing device

Mã sản phẩm
37132000
Mã vạch
4005176144608
Colour
chrome

Thông tin sản phẩm

  • hidden fixing screws
  • for flush pipes Ø 28 mm
  • for distance to the wall from 15 - 85 mm