GROHE Ondus Single-lever bidet mixer M-Size

Mã sản phẩm
32695000
Mã vạch
4005176850301
Màu
chrome
Smarts
36
160
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • Push-open waste set 1 1/4"
  • ball-joint mousseur
  • pressure-proof, flexible connection hoses

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46626000
2 Shield 46581000
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Mousseur 13989000
6 Shank fastening assembly 46078000
7 Pop-up waste set 65807000
7.1 Nipple 45986000