GROHE Ondus Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size

Mã sản phẩm
32125000
Mã vạch
4005176858116
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • integrated mousseur
  • Push-open waste set 1 1/4"
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • flow limiter 6 l/min
  • minimum pressure 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lever 46626000
2 Shield 46581000
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Mousseur 48009000
6 Shank mounting kit 46078000
7 Pop-up waste set 65807000
7.1 Nipple 45986000