GROHE Ondus 5-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
31047000
Mã vạch
4005176838125
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • Bao gồm:
 • handles
 • bath spout
 • GROHE Ondus flow straightener
 • Lõi van ceramic 1/2”, xoay 90°
 • hand shower 27 184 000
 • metal shower hose 2000 mm
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • click escutcheon
 • flow limiter 20 l/min.
 • Có thể sử dụng với mã sản phẩm 29 037 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 45985000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
3.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
4 Flexible hose 03052000
5 Flow straightener 65621XE0
6 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
6.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
7 Dirt strainer 0700200M
8 Cone nut 08864000
9 Diverter knob 45997000
10 Diverter 45443000
10.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
10.2 Seat washer 0120500M
11 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45444000
12 Non-return valve 08565000
13 Tube 07300000
14 Escutcheon 45999000
15 Fixing set 48003000
16 Fixing clamp 6554100M
17 Metal hose 28146000