GROHE Ondus 3-hole bidet mixer M-Size

discontinued
Mã sản phẩm
24031KS0
Mã vạch
4005176839610
Màu
velvet black

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 90°
  • ball-joint mousseur
  • pressure-proof, flexible connection hoses
    between spout and side valves
  • Push-open waste set 1 1/4"
  • click escutcheon

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 45985KS0
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
3.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
4 Flexible connection hose 45704000
5 Mousseur 13989000
6 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
6.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
7 Pop-up waste set 65807KS0
7.1 Nipple 45986KS0
8 Escutcheon 45999KS0
9 Fixing set 48003000
10 Fixing clamp 6554100M