Movario Tray for corner mount

discontinued
Mã sản phẩm
28566000
Mã vạch
4005176271328

Mô tả Sản phẩm

  • acrylic soap dish, to be fixed at the lower end of the shower rail 28.399

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD