Movario 100 Trio Shower Rail Set 5 sprays

Mã sản phẩm
28575000
Mã vạch
4005176272196
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • shower rail, 900 mm 28 398 000
  • handshower Trio 28 390 000
  • Rotaflex shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410
  • tray (28 549 000)
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE FastFixation Plus adjustable distance between brackets for adaption to existing drilling holes

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cap 45922000
2 Cover plate 11482000
3 Bracket 45923000
3.1 Fixing set 45924000
4 Sliding piece 12353000
5 Dirt strainer 0676800M
6 Compensation disc 28407000*