Movario 100 Five Shower Rail Set 5 sprays

Mã sản phẩm
28571000
Mã vạch
4005176272226
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • handshower Five 28 393 000
  • shower rail, 900 mm 28 398 000
  • Rotaflex shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410
  • tray (28 549 000)
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE FastFixation Plus adjustable distance between brackets for adaption to existing drilling holes
  • Inner WaterGuide for a longer life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cap 45922000
2 Cover plate 11482000
3 Bracket 45923000
3.1 Fixing set 45924000
4 Sliding piece 12353000
5 Dirt strainer 0676800M
6 Compensation disc 28407000*