Movario 100 Trio Shower Rail Set 3 sprays

Mã sản phẩm
28000000
Mã vạch
4005176284779
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • handshower Trio 28 390 000
  • shower rail, 600 mm
  • Rotaflex TwistStop shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410
  • tray (28 549 000)
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Công nghệ GROHE FastFixation Plus điều chỉnh được khoảng cách giữa các bộ cố định để phù hợp với các lỗ khoan hiện tại 

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cap 45922000
2 Cover plate 11482000
3 Bracket 45923000
3.1 Fixing set 45924000
4 Sliding piece 12353000
5 Dirt strainer 0676800M
6 Compensation disc 28407000*