Kensington Volume control trim

Mã sản phẩm
19269000
Mã vạch
4005176809200
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • set for final installation for
    29 273 000 (1/2" NPT) and
    29 274 000 (3/4" NPT)
  • adjustable installation depth
  • Swarovski crystal handles
  • GROHE StarLight chrome finish
  • for use with rough-in valve 29 273 & 29 274

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 18089000
2 Extension for volume control 45565000*