Kensington Lever Handle

Mã sản phẩm
18087000
Mã vạch
4005176809002
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • 1 pair
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Products and accessories for the installation

Towel ring
Kensington
Towel ring
40222000
Towel holder
Kensington
Towel holder
40224000
Robe hook
Kensington
Robe hook
40226000
Toilet paper holder
Kensington
Toilet paper holder
40235000
GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001