Grohtherm 800 Thermostat shower mixer

Mã sản phẩm
34566002
Mã vạch
4005176766466
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • with shower rail set 2 sprays (Rain, Jet)
  • Bao gồm:
  • Grohtherm 800 thermostatic shower mixer 1/2“ (34 558)
  • Tempesta shower rail set, 900 mm (26 163)
  • professional edition

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Temperature control handle 47981000
2 Fitting ring 47743000
3 Thermostatic compact cartridge 1/2" 47439000
4 Shut-off handle 47980000
5 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
5.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
6 Non-return valve 08565000
7 Non-return valve 47189000
7.1 Dirt Strainer 0726400M
7.2 Non-return valve 08565000
7.3 O-ring ø17 x ø2 0305500M
8 S-union 12075000
8.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0138600M
8.2 Escutcheon 0221000M
9 Sliding piece 48609000
10 Outlet shower holder 48607000
11 Outlet shower holder 48608000
12 Dirt strainer 0700200M
13 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*
14 Special spanner 19377000*
15 Socket spanner 19332000*
16 Compensation disc 48543001*
17 GROHE TurboStat cartridge 1/2" 47175000*