Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostat shower mixer

Mã sản phẩm
34278000
Mã vạch
4005176848001
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • set for final installation Grohtherm 3000 Cosmopolitan (19 464 000)
  • concealed body (34 211)
  • Rainshower Cosmopolitan shower set 28 757 000
  • Đầu nối sen gắn tường Rainshower 1/2” (27 057 000)
  • max. pressure differential 5:1

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 47805000
2 Escutcheon 47809000
3 Temperature limiter 10093000
4 Fitting ring 47743000
5 Thermostatic compact cartridge 1/2" 47439000
6 Concealed headpart 1/2" 45869000
6.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
7 Seat 45023000
8 Non-return valve 47753000
9 Cap 45922000
10 Dirt strainer 0700200M
11 Outlet shower holder 0666700M
12 Sliding piece 06765000
13 Fixing set 45403000
14 Non-return valve 08565000
15 Compensation disc 45914XE0*
16 Socket spanner 19332000*
17 GROHE TurboStat cartridge 1/2" 47175000*
18 Extension-set, 27,5 mm 47200000*
19 Scale handle 47812000*