Grohtherm 3000 Thermostat for bath and/or shower

discontinued
Mã sản phẩm
19664000
Mã vạch
4005176148637
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 34 967
  • 34 971
  • Không có thân vòi âm tường
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Kèm theo phụ kiện

  • temperature scale handle with SafeStop at 38°C
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47440IP0
1.1 Cap 02490P0M
2 Sleeve 04952000
3 Escutcheon 47524IP0
4 Extension-set, 27,5 mm 47358000*