Grohtherm 2000 Thermostat shower mixer

Mã sản phẩm
34195000
Mã vạch
4005176807268
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • Grohtherm 2000 thermostat shower mixer(34 169)
  • hand shower Movario Trio (28 390)
  • shower rail Movario, 600 mm
  • shower hose Rotaflex (28 409)
  • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle for shut-off valve with economy device 47745000
1.1 Cap 1007500M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Scale handle 47742000
3.1 Cap 1007500M
4 Fitting ring 47743000
5 Thermostatic compact cartridge 1/2" 47439000
6 Non-return valve 47189000
6.1 Dirt Strainer 0726400M
6.2 Non-return valve 08565000
6.3 O-ring ø17 x ø2 0305500M
7 S-union 12058000
7.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0138600M
7.2 Covering escutcheon 45545000
8 Dirt strainer 0676800M
9 Cap 45922000
10 Cover plate 11482000
11 Bracket 45923000
11.1 Fixing set 45924000
12 Sliding piece 12353000
13 Extension set 1/2", 30 mm 46238000*
14 Compensation disc 28407000*
15 Socket spanner 19332000*
16 Scale handle 47286000*
17 GROHE TurboStat cartridge 1/2" 47175000*