GrohFlex Shower Set Thermostat for bath/shower mixer 1/2″ concealed body

Mã sản phẩm
35054000
Mã vạch
4005176986178
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • shower combination
  • Bao gồm:
  • Rainshower Rustic 130 headshower 9,5l US (27130000 )
  • Rainshower shower arm (28577000)
  • GrohFlex Authentic THM kit #1 (19825000 )
  • Tempesta Rustic 100 IV rail set 600 dish 9,5 (27 609 000)
  • including Grohflex concealed body (35026000)
  • Relexa wall union NPT (28 672)
  • requires GrohFlex universal rough-in box (35 026)

Thông tin kỹ thuật