Grohtherm 1000 Thermostat shower mixer

Mã sản phẩm
34152001
Mã vạch
4005176917899
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • Bao gồm:
 • Grohtherm 1000 thermostatic shower mixer 1/2"
 • (34 146)
 • without connection unions
 • Tempesta shower set II, 600 mm (27 598 000)
 • optional 9.5 l/min flow regulating valve
 • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
 • GROHE CoolTouch
 • Chế độ phun hoàn hảo GROHE DreamSpray
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Hệ thống chống cặn vôi SpeedClean
 • ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47737000
1.1 Cap 1009900M
2 Fitting ring 47743000
3 Thermostatic compact cartridge 1/2" 47439000
4 Handle for shut-off valve with economy device 47736000
4.1 Cap 1009900M
5 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
5.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
6 Non-return valve 47189000
6.1 Dirt Strainer 0726400M
6.2 Non-return valve 08565000
6.3 O-ring ø17 x ø2 0305500M
7 Sliding piece 48099000
8 Outlet shower holder 48098000
9 Dirt strainer 0700200M
10 Special spanner 19377000*
11 Socket spanner 19332000*
12 Scale handle 47739000*
13 GROHE TurboStat cartridge 1/2" 47175000*