Grohtherm 1000 Thermostat shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
34152000
Mã vạch
4005176803598
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • Grohtherm 1000 thermostatic shower mixer 1/2"
  • (34 146)
  • shower set (28 591)
  • without connection unions
  • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47737000
1.1 Cap 1009900M
2 Fitting ring 47743000
3 Thermostatic compact cartridge 1/2" 47439000
4 Handle for shut-off valve with economy device 47736000
4.1 Cap 1009900M
5 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
5.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
6 Non-return valve 47189000
6.1 Dirt Strainer 0726400M
6.2 Non-return valve 08565000
6.3 O-ring ø17 x ø2 0305500M
7 Sliding piece 07659000
8 Outlet shower holder 45362000
8.1 Cover plate 45363000
9 Dirt strainer 0700200M
10 Compensation disc 45406000*
11 Socket spanner 19332000*
12 Scale handle 47739000*
13 GROHE TurboStat cartridge 1/2" 47175000*