GROHE Ondus Wall plate

discontinued
Mã sản phẩm
38766LS0
Mã vạch
4005176847158
Màu
moon white

Mô tả Sản phẩm

  • for dual flush or start & stop actuation
  • for pneumatic discharge valve AV1
  • vertical and horizontal installation
  • 156 x 197 mm
  • made of ABS

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Fixing set 4215800M
2 Frame 43207000
3 Fixing set 4308500M*