GROHE Ondus Wall plate

Mã sản phẩm
38766KS0
Mã vạch
4005176847141
Màu
velvet black
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for dual flush or start & stop actuation
  • for pneumatic discharge valve AV1
  • vertical and horizontal installation
  • 156 x 197 mm
  • made of ABS

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Screw dia. 4x52 mm 6636200M
2 Frame 43207000
3 Fixing set 4308500M*
4 Fixing set 4215800M*