GROHE Ondus Digital basin mixer

discontinued
Mã sản phẩm
36079KS0
Mã vạch
4005176858055
Màu
velvet black

Mô tả Sản phẩm

 • Vòi chậu tay gạt
 • wireless sensual touch operating panel
 • with long life 3V lithium battery CR-2032
 • function unit
 • plug power supply 230 V AC / 6 V DC
 • integrated battery back up
 • 6V lithium battery, type CR-P2
 • integrated mousseur
 • Push-open waste set 1 1/4"
 • Dây cấp linh hoạt
 • digital flow limiter
 • programmable, automatic safety shut-off (with default setting)
 • CE approved
 • type of protection:
 • faucet IP 66
 • plug power supply IP 40
 • battery unit IP 66
 • operating panel IP 57

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Mousseur 48009000
2 Fixing set 48003000
3 Fixing clamp 6554100M
4 mixing device 45990000
4.1 Fixing clamp 6554100M
5 Temperature sensor 42349000
6 Pop-up waste set 65807KS0
6.1 Nipple 45986KS0
7 Battery housing with battery 42741000
7.1 Battery 42886000
8 operating panel 65724KS0
9 Plug power supply 230 V 65790000
10 Plug power supply 110-240 V 36078000*