GROHE F-digital Digital controller with square base plate remote controller for bath or shower

Mã sản phẩm
36355000
Mã vạch
4005176909849
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • - Temperature and flow control
  • - Memory-function
  • - LED-ring
  • Digital mixing device
  • - digital controlled valves
  • - integrated temperature sensor
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt