F-digital Digital controller and digital diverter for shower

Mã sản phẩm
36295000
Mã vạch
4005176894671
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • including digital thermostat unit
 • - Temperature and flow control
 • - Memory-function
 • - LED-ring
 • Digital mixing device
 • - digital controlled valves
 • - LED ring incl. warming-up function: visual feedback when preferred temperature is reached
 • digital diverter for shower
 • - Diverter: head-, side- and hand shower
 • - LED ring (indication of outlet)
 • digital thermostat unit (concealed body)
 • - warm/cold-supplies 1/2"
 • - 3 outlets 1/2" shower diverter
 • default setting configurable during installation:
 • - warm/cold-supplies 1/2"- 3 outlets 1/2"
 • Nút an toàn GROHE SafeStop giới hạn nhiệt độ ở mức 38°C
 • transceiver unit for Digital Controller and Digital thermostat unit incl. cable 3 m
 • GROHE TurboStat digital controlled compact cartridge with wax thermoelement
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
 • requires:
 • built-in power supply 36 078 000 or plug power supply 65 790 000
 • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Motor 42337000
2 Fitting ring 47765000
3 Thermostatic compact cartridge 3/4" 47881000
4 Solenoid valve 42340000
5 Non-return valve 47753000
6 Remote control 48113000
7 Digital controller
Remote controller for bath or shower
36309000
8 connection wire 47727000
9 Transceiver 36356000
10 Plug power supply 230 V 65790000*
11 Plug power supply 110-240 V 36078000*
12 Uninterruptible power supply 36394000*
13 connection wire 65815000*
14 Socket spanner 19332000*
15 Holder plate for Digital Controller & 
Digital Diverter
40479000*
16 Holder plate for Digital Controller & 
Digital Diverter
40548000*
17 Holder plate for Digital Controller 40710000*