BauLoop Pillar tap

Mã sản phẩm
32956000
Mã vạch
4005176883040
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Vòi chậu tay gạt
  • Cần kim loại
  • Lõi van ceramic
  • chrome finish
  • Đầu vòi lọc

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lever 48027000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13952000
4 Shank mounting kit 45004000