BauLoop 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25116000
Mã vạch
4005176892684
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • 46 mm ceramic cartridge
  • Cần kim loại
  • Sen bồn kèm bộ chuyển đổi bằng tay giữa sen bồn/tay sen
  • hand shower Tempesta Cosmopolitan 100 (27 572)
  • Dây sen kim loại
  • Dây cấp linh hoạt
  • Bảo vệ chống chảy ngược
  • chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lever 46696000
2 Shield 46780000
3 Cartridge 46048000
4 Mousseur 13952000
5 Non-return valve 08565000
6 Dirt strainer 0700200M