BauLoop 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25116000
Mã vạch
4005176892684
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • 46 mm ceramic cartridge
  • metal lever
  • bath spout with manual diverter bath/shower
  • hand shower Tempesta Cosmopolitan 100 (27 572)
  • metal shower hose
  • flexible connection hoses
  • Protected against backflow
  • chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Lever 46696000
2 Shield 46780000
3 Cartridge 46048000
4 Mousseur 13952000
5 Non-return valve 08565000
6 Dirt strainer 0700200M