GROHE BauClassic Sink tap 1/2″

Mã sản phẩm
31224000
Mã vạch
4005176892806
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • metal lever
  • ceramic headpart
  • swivelling tubular spout
  • mousseur
  • chrome finish
  • fixation nut

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 BauClassic handle 48152000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13928000
4 Shank fastening assembly 45004000
5 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
6 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M