Grandera Volume control trim

Mã sản phẩm
19944IG0
Mã vạch
4005176931093
Màu
chrome/gold

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 028 000
  • 29 032 000 (preassembled headpart 1/2")
  • 29 034 000 (preassembled headpart 1/2")
  • 29 068 000 (preassembled ceramic headpart 1/2" - not to be used for shut-off)
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • installation depth adjustable
  • 43 - 91 mm
  • Áp suất tối thiểu 1,0 bar
  • for use with rough-in valve (35 029)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 48215IG0
2 Extension 45988000

Products and accessories for the installation

Toilet paper holder
Grandera
Toilet paper holder
40625IG0
Holder with ceramic tumbler
Grandera
Holder with ceramic tumbler
40626IG0
Holder with ceramic soap dispenser
Grandera
Holder with ceramic soap dispenser
40627IG0
Holder with ceramic soap dish
Grandera
Holder with ceramic soap dish
40628IG0
Towel holder
Grandera
Towel holder
40629IG0
Towel ring
Grandera
Towel ring
40630IG0
Robe hook
Grandera
Robe hook
40631IG0
Toilet brush set
Grandera
Toilet brush set
40632IG0
Bath grip
Grandera
Bath grip
40633IG0
Lamp
Grandera
Lamp
40661IG0