Grandera Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19920IG0
Mã vạch
4005176924156
Màu
chrome/gold

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • Kèm theo phụ kiện

  • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46833IG0
2 Escutcheon 46834000
3 Repl.kit f.rotary valve 46785000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*