Gloucester Single-lever basin mixer

Mã sản phẩm
21111000
Mã vạch
4005176339233
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 lever 48286000
2 cartridge 48287000
3 flow control 48285000