Geneva 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25054000
Mã vạch
4005176261947
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • without handles
 • Bath spout 10"
 • high version
 • 1/2" valves
 • pressure-proof, flexible connection hoses
  between spout and side valves
 • for Geneva cross and lever handles
  18 733 / 18 734
 • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906000
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Sistra 13934000
7 Shank mounting kit 46078000
8 Sinfonia cross handles 18733000*
9 Lever Handle 18734000*