Geneva 2-way diverter

Mã sản phẩm
19219BE0
Mã vạch
4005176294297
Màu
polished nickel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • with cross handle
  • set for final installation 29 712 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • installation depth adjustable
  • 22 - 60 mm
  • to replace the standard white caps use 45 953
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Sinfonia cross handles 45774BE0
1.1 Marking piece 45763L00
1.2 Fixing set 47602000
2 Extension 45979000*