Florida Two-handle sink mixer

discontinued
Mã sản phẩm
31660000
Mã vạch
4005176505676
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • Vòi phun đúc, quay được
  • Đầu vòi lọc
  • stop limiter
  • lockable
  • Thân vòi nhẵn
  • without handles
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Cast swivel spout 13429000
2.1 Mousseur 13929000
2.1.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
2.2 Repl.kit f.cast spout 45474000
2.2.1 Safety washer 0585000M
3 Shank fastening assembly 45143000
4 Replacement handle connection kit 45186000
4.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
5 Handle 45180000*
6 Florida handle 115 45230000*
7 Florida handle 500 45206000*
8 Florida handle 510 45207000*