Florida Single-hole bidet mixer

discontinued
Mã sản phẩm
24610000
Mã vạch
4005176501920
Màu
chrome
Smarts
0

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • ball-joint mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • without handles
  • for handles, see product no.
    18 956, 18 996, 18 997
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ball-joint Mousseur 07784000
2.1 Mousseur 13929000
2.1.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
3 Shank fastening assembly 45012000
4 Pop-up rod 45177000
5 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
5.1 Plug for pop-up waste set 07182000
5.2 Eccentric rod 07052000
6 Repl. kit f. fastening 45186000
7 Florida handle 100 45180000*
8 Florida handle 115 45230000*
9 Florida handle 500 45206000*
10 Florida handle 510 45207000*