GROHE F-digital Deluxe Cable extension temperature sensor, 5 m

Mã sản phẩm
47877000
Mã vạch
4005176923241

Mô tả Sản phẩm

  • extension between base unit box (26 374 000 or 36 397 000) and
    temperature sensor
  • cable extension up to 5 m

Thông tin kỹ thuật