GROHE F-digital Deluxe Cable extension steam generator, 5 m

Mã sản phẩm
47837000
Mã vạch
4005176918490
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • extension between base unit box (26 374 000 or 36 397 000) and steam generator (26 828 000)
  • cable extension up to 10 m

Thông tin kỹ thuật