GROHE F-digital Deluxe Cable extension for power supply, 5 m

Mã sản phẩm
47868000
Mã vạch
4005176923234
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • connection between power supply (42 429 000) and base unit box (26 374 000 or 36 397 000)
  • each power supply needs a separate extension cable
  • cable extension up to 5 m

Thông tin kỹ thuật