Eurowing Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19521000
Mã vạch
4005176119453
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • 33 964 000
  • without concealed body
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46125IP0
1.1 Shield 46126P00
2 Shield 02693000
3 Escutcheon 46366000
3.1 Screws 46227000
4 Temperature limiter (when 46 048 until '96) 46153000*
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*