Eurowing Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19520000
Mã vạch
4005176119422
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46125IP0
1.1 Shield 46126P00
2 Shield 02693000
3 Escutcheon 46365000
3.1 Screws 46227000
4 Diverter 46058000
4.1 Diverter knob 46008000
4.2 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Temperature limiter (when 46 048 until '96) 46153000*
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*