Eurotrend Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19529L00
Mã vạch
4005176128615
Màu

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • Không có thân vòi âm tường

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46233L00
1.1 Cap 46234L00
2 Shield 02693L00
3 Escutcheon 46370L00
3.1 Screws 46227000
4 Temperature limiter (when 46 048 until '96) 46153000*
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*