Eurotrend Angle valve 1/2″

discontinued
Mã sản phẩm
22900IB0
Mã vạch
4005176096471
Màu
chrome/softblack

Mô tả Sản phẩm

  • compression nut 3/8"
  • escutcheon

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle for shut-off valve 47405IB0
1.1 Repl. kit f. fastening 45186000
2 Headpart 1/2" 07146000
3 Compression union 3/8" 1291400M
3.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 45279000
4 Escutcheon 02923000