Eurostyle Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
33612001
Mã vạch
4005176828171
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • deck mounted
 • Cần kim loại
 • GROHE SilkMove 46 mm ceramic cartridge with Eco-Override-Stop
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Đầu vòi lọc
 • Tích hợp van một chiều trong miệng vòi 1/2”
 • pillar unions
 • Bảo vệ chống chảy ngược
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46577000
2 Shield 46578000
3 Cartridge 46588000
4 Diverter knob 65648000
5 Diverter 65655000
6 Non-return valve 08565000
7 Mousseur 13952000
8 Screw joint 45044000
9 Pillar union 1/2" 12030000
9.1 Shank fastening assembly 45000000
10 Temperature limiter 08791000*