Eurostyle Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19506LS3
Mã vạch
4005176334542
Màu
moon white/chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại tròn
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • GROHE FastFixation covered fixation
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ khóa kim loại gắn vào thành vòi

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46940LS0
2 Escutcheon 46905LS0
3 Diverter 46737000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23374LS3
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23569LS3
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23570LS3
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
33558LS3
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever bidet mixer S-Size
33565LS3
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
33590LS3
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
19507LS3
2-hole basin mixer M-Size
Eurostyle
2-hole basin mixer M-Size
19571LS3