Eurostyle Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19506001
Mã vạch
4005176828201
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • final installation set for
 • 35 501 000
 • 35 501 000
 • 33 963 000
 • without concealed body
 • metal lever
 • GROHE StarLight chrome finish
 • automatic diverter: bath/shower
 • escutcheon- and shaft-sealing
 • metal wall escutcheon
 • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46577000
2 Escutcheon 46468000
2.1 Set of screws 46088000
3 Shield 06874000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*