Eurostyle Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19506001
Mã vạch
4005176828201
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • Lắp cùng với bộ âm tường
 • 35 501 000
 • 35 501 000
 • 33 963 000
 • Không có thân vòi âm tường
 • Cần kim loại
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Phớt Nắp che và phớt trục
 • Nắp lỗ khóa kim loại gắn vào thành vòi
 • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46577000
2 Escutcheon 46468000
2.1 Set of screws 46088000
3 Shield 06874000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*