Eurostyle Cosmopolitan Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
33612002
Mã vạch
4005176887154
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • deck mounted
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Tích hợp van một chiều trong miệng vòi 1/2”
 • Đầu vòi lọc
 • pillar unions
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
 • Bảo vệ chống chảy ngược

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46752000
2 Shield 46427000
3 Cartridge 46588000
4 Diverter knob 48022000
5 Diverter 65655000
6 Non-return valve 08565000
7 Mousseur 13952000
8 Screw joint 45044000
9 Pillar union 14012000
10 Temperature limiter 08791000*
11 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*
12 Special spanner 19377000*